Uluslararası Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi


ANA TEMA: YENİDOĞAN DÖNEMİNDEN ERİŞKİN YAŞA METABOLİK HASTALIKLAR

10 Nisan 2019
Çarşamba (Kurslar)

Kurs programlarımızın detaylarını görmek için

lütfen tıklayınız.11 Nisan 2019 (08:00 - 18:30)
Perşembe

08:00-08:30

Kayıt

08:30-09:30

Açılış Töreni

09:30-10:30

KALITSAL METABOLİZMA HASTALIKLARINDA YENİDOĞAN TARAMALARININ UFKU: KAZANIMLARIMIZ VE HEDEFLERİMİZ
Oturum Başkanları: Turgay Coşkun, Fatoş Tanzer
  •  Ülkemizde Ulusal Yenidoğan Tarama Programında Güncel Durum ve Yeni Ufuklar
      Konuşmacı: Mübeccel Demirkol
  •  Newborn Screening For Pompe and X- ALD Diseases: Should It Be Enforced Everywhere?
      Konuşmacı: Can Fıçıcıoğlu

10:30-11:00

Kahve Arası

11:00-12:30

KALITSAL METABOLİZMA HASTALIKLARINDA ÇOCUKLUKTAN ERİŞKİNLİĞE GEÇİŞ:
ERİŞKİN KLİNİKLERİNDE HASTA TAKİBİ

Oturum Başkanları: Ayşe Çiğdem Aktuğlu Zeybek, Leyla Tümer
  •  Transition in Inherited Metabolic Disorders – Are We Nearly There Yet? Experience From
      The North of England and Elsewhere
      Konuşmacı: Gisela Wilcox
  •  Transition of The Young Person Into The Adult Metabolic Service – A UK Experience of
      Transition Services Within Inherited Metabolic Diseases
      Konuşmacılar: Roshni Vara, Gemma Katy Hack

12:30-13:30

Öğle Yemeği

13:30-15:00

ERİŞKİN YAŞ DÖNEMİ METABOLİK HASTALIKLARDA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM DENEYİMLERİ
Oturum Başkanları: Hatice Serap Sivri, Halil Sağlam
  •  Newborn Screening and Preventable Adult Inborn Errors of Metabolism Disorders
      Konuşmacı: Aida I. Al Aqeel
  •  Inborn Errors of Metabolism in Adult: Experience From Qatar
      Konuşmacı: Tawfeg Ben Omran
  •  Erişkin Dönemde Klinik Bulgularla Başvuran Hasta Örnekleri
      Konuşmacılar: Gözde Yeşil, Özdem Ertürk Çetin

15:00-16:00


HOT TOPICS IN FABRY DISEASE (UYDU SEMPOZYUMU)

Oturum Başkanı: Mahmut Çoker
Konuşmacılar: Hüseyin Onay, İlyas Okur

16:00-16:30

Kahve Arası

16:30-17:30

YAĞ ASİDİ OKSİDASYON DEFEKTLERİ VE GÜNCEL TEDAVİLER
Oturum Başkanları: Fatih Süheyl Ezgü, Can Fıçıcıoğlu
Konuşmacı: Gerard Vockley

17:30-18:30

FARKLI OLGULAR FARKLI ÇÖZÜMLER: KÖKLERDEN DALLARA METABOLİZMA
Oturum Başkanları: Hasan Önal, Sema Kalkan Uçar
  •  Tartışmalı Olgu Sunumları
      Konuşmacılar: Ebru Canda, Deniz Kör, Özlem Ünal, Gonca Kılıç Yıldırım

11 NİSAN 2019 (13:30 - 18:50)
Perşembe - B SALONU

13:30-18:50

SÖZLÜ SUNUMLAR
Sözlü sunum programı için lütfen tıklayınız.12 NİSAN 2019 (08:00 - 18:30)
Cuma

08:00-09:30

METABOLİK HASTALIKLAR VE OTİZM
“Prof. Dr. Ahmet Aydın Anısına”
Oturum Başkanları: Mehmet Şerif Cansever, Erdoğan Soyuçen
  •  Otizm Spektrumu Bozuklukları
      Konuşmacı: Burak Doğangün
  •  Otizm: Herşeyin Teorisi
      Konuşmacı: Hasan Önal
  •  Metabolik Hastalıklar ve Otizm
      Konuşmacı: Ertuğrul Kıykım

09:30-10:30


Shire is now part of Takeda
MANAGEMENT OF LONG TERM COURSE OF FABRY AS A LIFETIME INHERITED METABOLIC DISEASE (UYDU SEMPOZYUMU)
Oturum Başkanları: Turgay Coşkun, Neslihan Önenli Mungan
  •  How Can We Interpret The Evidence Based ERT Benefits for Therapeutic Goals?
      Konuşmacı: Michael Beck
  •  A Disease Journey of a Male Fabry Patient from Childhood to Adulthood with His Mother
      Konuşmacı: Berna Şeker Yılmaz

10:30-11:00

Kahve Arası

11:00-11:45

KREATİN METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI: TANI YÖNTEMLERİ VE GÜNCEL TEDAVİLER
Oturum Başkanları: Fatma Selda Hızel Bülbül, Yaşar Cesur
Konuşmacı: Saadet Mercimek Andrews

11:45-12:30

KOBALAMİN METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI
Oturum Başkanları: Mustafa Kendirci, Işıl Özer
Konuşmacı: Gülden Fatma Gökçay

12:30-13:30

Öğle Yemeği

13:30-14:30

NEUROTRANSMITTER DISORDERS
Oturum Başkanları: Mübeccel Demirkol, Fatih Kardaş
  •  Biochemical Diagnosis of Neurotransmitter Disorders
Konuşmacı: Alberto Burlina
  •  Insights into the Neuropharmacologic Treatment in Neurotransmitter Disorders
Konuşmacı: Alessandro P. Burlina

14:30-15:30

LATEST UCD TREATMENT MODALITIES AND CLINICAL OUTCOME
Oturum Başkanları: Halil İbrahim Aydın, Fatih Süheyl Ezgü
Konuşmacı: Moeenaldeen Dia Alsayed

15:30-16:00

Kahve Arası

16:00-17:00

MİTOKONDRİYAL HASTALIKLARDA TANISAL YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanları: Gülden Fatma Gökçay, Ali Dursun
  •  Mitokondriyal Hastalıklarda Genetik Tanı Yöntemleri
      Konuşmacı: Asuman Gedikbaşı
  •  The Value of Biochemical Investigations in the Diagnostic Process of Mitochondrial Disorders
      Konuşmacı: Wolfgang Sperl

17:00-18:30

FENİLKETONÜRİ İZLEMİNDE SORULAR VE YANITLAR
Oturum Başkanları: Hatice Serap Sivri, Mübeccel Demirkol, Neslihan Önenli Mungan
  •  Pathogenesis of Phenylalanine Neurotoxicity in PKU and its Relation to Neurocognitive Functions
      Konuşmacı: Maria Gizewska
  •  New Treatment Strategies in PKU
      Konuşmacı: Fritz Trefz
  •  İnteraktif Panel (KEY PAD)

18:30-19:30

POSTER SUNUMLARI
Poster sunum programı için lütfen tıklayınız.13 NİSAN 2019 (08:00 - 18:00)
Cumartesi - A SALONU

08:00-08:30

METABOLİK HASTALIKLARDA BİREYSEL TIP
Oturum Başkanları: Fatma Selda Hızel Bülbül, Mehmet Gündüz
  •  OMICS Verilerinin Kullanımı: Hassas Tıp
      Konuşmacı: Mehmet Alikaşifoğlu

08:30-10:00

KONJENİTAL GLİKOZİLASYON BOZUKLUKLARI
Oturum Başkanları: Leyla Tümer, Mahmut Çoker
  •  CDG’de Fizyopatoloji ve Tanı Yöntemleri
      Konuşmacı: Fatih Süheyl Ezgü
  •  Yeni Tanımlanan CDG Sendromları
      Konuşmacı: Sema Kalkan Uçar

10:00-10:30

Kahve Arası

10:30-11:30

INHERITED DISORDERS OF AUTOPHAGY: A NEW INBORN ERROR OF METABOLISM CATEGORY
Oturum Başkanları: Mustafa Kendirci, Mustafa Kılıç
Konuşmacı: Carlo Dionisi-Vici

11:30-12:30


NEW HORIZONS IN GAUCHER TREATMENT (UYDU SEMPOZYUMU)

Oturum Başkanı: Gülden Fatma Gökçay
Konuşmacı: Tim Cox

12:30-13:30

Öğle Yemeği

13:30-14:30


OLGULARLA GAUCHER HASTALIĞI VE TALİGLUSERAZ ALFA DENEYİMİ (UYDU SEMPOZYUMU)

  •  Gaucher Hastalığı ve Semptomlar
      Konuşmacı: Leyla Tümer
  •  Gaucher Hastalığında Tedavi Alternatifleri
      Konuşmacı: Sema Kalkan Uçar
  •  Olgularla Taligluseraz Alfa Deneyimi
      Konuşmacı: İlyas Okur
  •  Olgularla Taligluseraz Alfa Deneyimi
      Konuşmacı: Ebru Canda

14:30-15:30

METABOLİK HASTALIKLAR VE RABDOMİYOLİZ
Oturum Başkanları: Nur Arslan, Mehmet Nuri Özbek
Konuşmacı: Neslihan Önenli Mungan

15:30-16:00

Kahve Arası

16:00-17:00

METABOLİK HASTALIKLARIN ACİL TEDAVİSİNDE SÜREÇ YÖNETİMİ VE İLERİ YAŞAM DESTEK TEDAVİLERİ
Oturum Başkanları: Alev Hasanoğlu, Mustafa Kılıç
  •  Çocuk Acil Yaklaşımları
      Konuşmacı: Murat Duman
  •  Çocuk Yoğun Bakım Yaklaşımları
      Konuşmacı: Demet Demirkol

20:30 - 24: 00

GALA YEMEĞİ

13 NİSAN 2019
Cumartesi - B SALONU

08:30 - 09:00

AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Oturum Başkanı: Mehmet Şerif Cansever
      Konuşmacı: Erdoğan Soyuçen

09:00 - 10:00

ÇALIŞTAY
KALITSAL METABOLİK HASTALIKLARDA İMMÜN YETERSİZLİKLER VE İMMÜNGLOBULİN TEDAVİLERİ

Oturum Başkanı: Ayşe Çiğdem Aktuğlu Zeybek
      Konuşmacı: Ertuğrul Kıykım

SÖZLÜ SUNUMLAR
Sözlü sunum programı için lütfen tıklayınız.

20:30 - 24: 00

GALA YEMEĞİ14 NİSAN 2019 (09:00 - 13:00)
Pazar

09:00-10:30

METABOLİK HASTALIK İZLEM VE TEDAVİLERİNDE YENİLİKLER
Oturum Başkanları: Yaşar Cesur, Halil Sağlam
  •  Metabolik Hastalıklarda Büyüme Hormonu Tedavisi
      Konuşmacı: Fatma Tuba Eminoğlu
  •  Glikojen Depo Hastalıklarında Tedavide Yenilikler: MCT, 3-Hidroksi Bütirat ve Ketojenik Diyet Uygulamaları
      Konuşmacı: Çiğdem Seher Kasapkara
  •  Peroksizomal Bozukluklarda Safra Asitlerinin Kullanımı
      Konuşmacı: İlyas Okur

10:30-11:00

Kahve Arası

11:00-12:30

METABOLİK HASTALIKLARDA NAKİL TEDAVİLERİ
Oturum Başkanları: Turgay Coşkun, Ayşe Çiğdem Aktuğlu Zeybek
  •  Karaciğer Nakli Uygulamak ya da Uygulamamak: Metabolizma Hastalıkları Uzmanları Bakış Açısı
      Konuşmacı: Erdoğan Soyuçen
  •  Transplantasyon Ekibinin Bakış Açısından Karaciğer Nakli
      Konuşmacı: İlgin Özden

12:30-13:00

KAPANIŞ