Ana Konular

  1. Erişkin Yaş Dönemi Metabolik Hastalıkların Takibi
  2. Erişkin Yaş Dönemi Metabolik Hastalıklar-Multidisipliner Yaklaşım
  3. Kalıtsal Metabolizma Hastalıklarında Yenidoğan Taramalarının Ufku
  4. Yağ Asidi Oksidasyon Defektleri ve Güncel Tedaviler
  5. Farklı Olgular Farklı Çözümler/Köklerden Dallara Metabolizma
  6. Nörotransmitter Hastalıkları
  7. Kreatin Metabolizması Bozuklukları: Tanı Yöntemleri ve Güncel Tedaviler
  8. Metabolik Hastalıklar ve Otizm
  9. Mitokondriyal Hastalıklar
  10. Kobalamin Metabolizması Bozuklukları
  11. Fenilketonüri
  12. Metabolik Hastalıklar ve Rabdomiyoliz
  13. Metabolik Hastalıkların Acil Tedavisinde Süreç Yönetimi ve İleri Yaşam Destek Tedavileri
  14. Nöronal Otofajik Sendromlar
  15. Metabolik Hastalıklarda Bireysel Tıp
  16. Konjenital Glikozilasyon Bozuklukları
  17. DNA Metilasyonu ve Epigenetik
  18. Metabolik Hastalık Tedavilerinde Yenilikler
  19. Metabolik Hastalıklarda Nakil Tedavileri