İletişim


Kongre Bilimsel SekretaryasıDr. Tanyel Zübarioğlu Dr. Beste Akdeniz
Tel: +90 530 977 64 04 Tel: +90 538 600 62 55
E-posta: tanyel@metabolizma2019.org E-posta: beste@metabolizma2019.orgKongre Organizasyon Sekreteryası


Eventa Kongre ve Turizm

Güven ÖKTENOĞLU
Cep Tel: +90 530 9622775
Tel: +90 312 467 47 47
Faks: 0 312 467 47 46
Web: www.eventa.com.tr
Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı Timko Sok. N Blok Kapı:8
Yenimahalle / Ankara
E-posta: guveno@eventa.com.tr