Genel Bilgiler


Toplantı Tarihi ve Yeri
10 - 14 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Toplantı Yeri
Swissotel The Bosphorus Istanbul


Toplantı Dili
Toplantı resmi dili Türkçe ve İngilizce'dir.
Simultane tercüme yapılacaktır.

Toplantı İnternet Adresi
www.metabolizma2019.org

Toplantı İletişim Adresi
Tel: 0 312 467 47 47
Faks: 0 312 467 47 46
E-Posta: guveno@eventa.com.tr

Yaka Kartı
Tüm katılımcıların toplantı merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında sergi alanlarında ve diğer sosyal programlarda yaka kartlarını takmaları, toplantının sağlıklı yürüyebilmesi ve güvenliği açısından gereklidir.

Katılım sertifikası
Kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası mail olarak gönderilecektir.

Toplantı İzin Yazıları
Toplantı katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek toplantı izin yazıları. Toplantı Organizasyon Sekreterliği aracılığı ile talep eden katılımcılara gönderilecektir.

İptal Koşulları
Yapılan kayıt ve konaklama rezervasyonlarının 1 Mart 2019 tarihine kadar iptali durumunda %50'si iade edilecek olup, 1 Mart 2019 tarihinden sonra iptali durumunda kayıt ve konaklama ücretlerinin hiçbir şekilde iadesi yapılamayacaktır.

Bildiri Gönderme Koşulları
* Bildirilerin online sistem üzerinden girilmesi tek geçerli gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Bildiri gönderi adresi metabolizma2019.onlinebildiritakibi.com

* Son bildiri gönderme tarihi 10 Mart 2019 (Elektronik sistem ilan edilen tarihte kapatılacaktır.)

* Bildiri özeti genel kuralları Onlinebildiri sisteminde yer almaktadır.

Poster Sunumları
Basılı poster olarak sunulacaktır. Posterlerin 70 cm. eninde 100 cm. boyunda en az 2m. mesafeden okunabilecek nitelikte olması önem arz etmektedir.

* Kabul edilen bildirilerin kongrede sunulabilmesi için sunucak kişinin kongre kaydı zorunludur.